Ringlista

Ringlistan är till för att vi ska kunna kommunicera ut akut information och för att vi lättare ska kunna nå varandra.

Admin Login:

Användarnamn:

Lösenord:

Deltagarlista:

Efter 1:a december, när draften är igång, visas samtliga deltagares mobilnummer här.

Totalställning