Utbildningar
Utbildningstyp: Gymnasieutbildning
Tid: ht1995 - vt1998
Kurs anordnare : Hermelinsskolan
Beskrivning:
Samhällsvetenskapliga programet med tillval internationell politik och specialidrott: orientering.

Utbildningstyp: Värnplikten (12 månader)
Tid: 1998-6 - 1999-6
Kurs anordnare : Försvarsmakten, Lv7, Boden
Beskrivning:
Jag blev uttagen som PB (plutonsbefälselev) till min militärtjänst. Detta gav mig 300 timmar praktisk och 80 timmar teoretiskt ledarskap på mina militära betyg. Jag hade 10,7,7 som betyg från de militära(10,5,5 är medelbetyg). Jag har även skyddsvakt- och vinterutbildning, samt grundläggande sjukvårdsutbildning.

Utbildningstyp: Betygskompletering
Tid: ht1999
Kurs anordnare : Komvux, Luleå
Beskrivning:
På Komvux läste jag: Datorkunskap, Persondatorer och Teknologi A.

Utbildningstyp: Utbildningsprogrammet för systemvetenskap (160p)
Tid: 2001-08-16 - pågående
Kurs anordnare : Luleå Tekniska Universitet
Beskrivning:
Utbildningen är riktad mot data- och systemutveckling.

Hösten 2001:
 • IED300 Data och systemvetenskap Sy A I, 10p
 • IED315 Introduktion till systemteori och systemdesign Sy A II, 10p
Våren 2002:
 • IED339 Logik och algoritmik, 5p
 • IED334 Tillämpad systemvetenskap, 5p
 • IED335 Mjukvaruutveckling, 5p
Hösten 2002:
 • Fritt val, 20p (Griffith University, Brisbane, Australia)
Våren 2003:
 • IED345 Verksamhetsutveckling och specifikationer SY B I, 5p
 • IED317 Objektorienterad systemutveckling Sy B II, 5p
 • IED303 Informationshantering i databassystem Sy B I, 5p
 • IED348 Intro till internet-programmering Sy B II, 5p
Hösten 2003:
 • SBG020 Geografisk informationsteknik, 5p
 • SBG025 Geografiska realtidssystem, 5p
 • SBG032 Webb mapping, 5p
 • SBG034 Implementation av geografiska informationssystem, 5p
 • SBG035 XML och Metadata, 5p
Våren 2004:
 • IED351 Systemdesign C1, 10p
 • IED363 ISV Examensarbete C, 10p
  • Betyg

Utbildningstyp:Study Abroad (utomlands studier)
Tid: ht2002
Kurs anordnare : Griffith University, Brisbane, Australia
Beskrivning:
På Griffith läste jag:
 • Introduction to Marketing, 5p
 • Management Concepts, 5p
 • Business Communication, 5p
 • Employment Relations, 5p

Utbildningstyp:IP-telefoni & nätverk
Tid: 2005
Kurs anordnare : TeliaSonera/Azlan
Beskrivning:
 • IP Telefoni för TeliaSonera
 • Cisco IP Telephony
 • Interconnecting Cisco Network Devices
 • IPCC Express and IP IVR Deployment

Utbildningstyp:Genesysutbildningar
Tid: 2005-
Kurs anordnare : Genesys University, Wokingham/Munich/Uppsala
Beskrivning:
 • Genesys Framework Overview
 • Genesys Framework Installation and Configuration
 • Genesys Framework and Routing Troubleshooting Workshop
 • Genesys Routing and Reporting Installation and Configuration
 • Genesys Voice Platform Installation and Configuration
 • Genesys VoiceXML Programming
 • Genesys Voice Platform 8.1 Deployment
 • Genesys Advanced Routing Workshop 7
 • Genesys SIP Server Deployment 8
 • Genesys eServices 8.1 Foundations
 • Genesys eServices 8 Deployment and Development
 • Genesys Composer for Voice Applications
Referens siter 
Luleå Tekniska Universitet
Griffith University
Bilagor 

 

CV för Jonas Wennström
Tillbaka>>